Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: http://urzadzsalon.pl.

1. Wstęp
1.1 Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności naszych odwiedzających stronę internetową; w tej polityce wyjaśniamy, w jaki sposób będziemy traktować Twoje dane osobowe.
1.2 Poprosimy Cię o wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie. Korzystając z naszej strony internetowej i wyrażając zgodę na tę politykę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z warunkami tej polityki.

 3. Zbieranie danych osobowych
Możemy zbierać, przechowywać i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych:
3.1 informacje o twoim komputerze oraz o twoich odwiedzinach i korzystaniu z tej strony (w tym adres IP, położenie geograficzne, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, źródło skierowania, długość wizyty, wyświetlenia strony i ścieżki nawigacji witryny);
3.2 informacje przekazywane nam podczas rejestracji na naszej stronie internetowej (w tym adres e-mail);
3.3 informacje, które podajesz podczas wypełniania swojego profilu na naszej stronie internetowej (w tym imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzenia, status związku, zainteresowania i hobby, szczegóły edukacyjne i dane dotyczące zatrudnienia);
3.4 informacje, które nam przekazujesz w celu zapisania się na nasze powiadomienia e-mail i / lub biuletyny (w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail);
3.5 informacje, które przekazujesz nam podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej lub które są generowane w trakcie korzystania z tych usług (w tym czas, częstotliwość i wzór korzystania z usług;
3.6 informacje dotyczące zakupów dokonywanych przez nas na naszych towarach / usługach / towarach i / lub usługach lub jakichkolwiek innych transakcjach, które wprowadzasz za pośrednictwem naszej strony internetowej (w tym imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail i danych karty;
3.7 informacje publikowane na naszej stronie internetowej w celu publikacji w Internecie (w tym nazwa użytkownika, zdjęcia z profilu i treść postów);
3.8 informacje zawarte w lub odnoszące się do wszelkich komunikatów wysyłanych do nas lub wysyłanych za pośrednictwem naszej strony internetowej (w tym treści komunikacyjnych i metadanych związanych z komunikacją);
3.9 wszelkie inne dane osobowe, które wybrałeś do wysłania; i
3.10 podać szczegóły innych zebranych danych osobowych.
Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką.
 
4. Korzystanie z danych osobowych
Dane osobowe przesyłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny.
Możemy wykorzystać Twoje dane osobowe do:
4.1 administrowanie naszą stroną internetową i firmą;
4.2 personalizuj naszą stronę internetową;
4.3 umożliwia korzystanie z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
4.4 wyślij Ci towary zakupione za pośrednictwem naszej strony internetowej;
4.5 świadczenie usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
4.6 wysyłanie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz zbieranie płatności od Ciebie;
4.7 wysyłanie Ci niekomercyjnych informacji handlowych;
4.8 wyślij Ci powiadomienia e-mail, które specjalnie poprosiłeś;
4.9 wyślij do nas nasz biuletyn e-mail, jeśli go zamówiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie potrzebujesz już biuletynu);
4.10 wysyłanie komunikatów marketingowych dotyczących naszej działalności lub firm starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie potrzebujesz już komunikacji marketingowej);
4.11 dostarczać stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego indywidualnego użytkownika z tych informacji);
4.12 zajmować się zapytaniami i skargami złożonymi przez lub w związku z naszą stroną internetową;
4.13 zabezpiecz naszą stronę internetową i zapobiegaj oszustwom;
4.14 sprawdzić zgodność z warunkami regulującymi korzystanie z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości); i
4.15 inne zastosowania.
Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji na naszej stronie internetowej, opublikujemy je i wykorzystamy w inny sposób zgodnie z udzieloną nam licencją.
Twoje ustawienia prywatności mogą zostać wykorzystane do ograniczenia publikacji informacji na naszej stronie internetowej i mogą zostać dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie internetowej.
Bez Twojej wyraźnej zgody nie udostępnimy twoich danych osobowych żadnym stronom trzecim w celu marketingu bezpośredniego ich lub innych osób trzecich.
 
5. Ujawnianie danych osobowych
Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu z naszych pracowników, urzędników, ubezpieczycieli, profesjonalnych doradców, agentów, dostawców lub podwykonawców w zakresie, w jakim jest to konieczne do celów określonych w niniejszej polityce.
Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy.

pl_PLPolish
pl_PLPolish